Settings

Cursos professionals

Cursos Conducció Eficient Vehicles Pesats

 

El sector del transport professional per carretera, de passatgers i de mercaderies, és essencial per garantir un adequat desenvolupament social i econòmic al nostre país, així com per a l’assoliment d’una major cohesió del territori.

Sin embargo, el consumo energético del sector tiene una notable incidencia, tanto en el consumo global nacional, al representar en torno al 15% del consumo de energía final, como en la estructura de costes de las empresas.

Per això, resulta prioritari augmentar l’eficiència energètica en el sector i reduir el seu consum energètic, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i sostenibilitat.

 

La conducció eficient:

 

Un estil de conducció eficient representa un mitjà de baix cost i gran eficàcia per a la millora de l’eficiència en les empreses del sector del transport per carretera, que a més comporta la reducció de consum de combustible amb els consegüents estalvis econòmics.

 

 

La conducció eficient és un estil de conducció dinàmic, que implica saber adaptar-se a les millores tecnològiques que incorporen els moderns vehicles industrials per al seu millor aprofitament.


Necessites saber una mica més?